Avís legal

AVÍS LEGAL
1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.dnavarretecamps.com (a partir d’ara, LA WEB), del què és titular DAVID NAVARRETE CAMPS (a partir d’ara, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web DEL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, d’aquells danys i perjudicis que poguessin tenir lloc com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.
2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que:
La seva denominació social es: DNC XARXES.
El seu CIF/NIF/NIE es: 46690609B.
El seu domicili social es troba en: RAMBLA GENERALITAT 44-46 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA.
Per a comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 649064020.
Correu electrònic: info@dnavarretecamps.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través del correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia comunicació del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui AL PROPIETARI DE LA WEB i en serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis DEL PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per a, entre d’altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics DEL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones: així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics DEL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació DEL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, de no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfiques, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany AL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
De la mateixa manera, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen al lloc web són propietat DEL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueix a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i de qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’hi estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part DEL PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit AL PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hipervincle tan sols permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, de la mateixa manera s’haurà d’abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests.
4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat estrictament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als què s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
De la mateixa manera, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i que no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llovs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.
5. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitat, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
De la mateixa manera, DAVID NAVARRETE CAMPS cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se amb aquesta intenció al domicili social de DAVID NAVARRETE CAMPS, situat en la RAMBLA GENERALITAT 44-46 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible en dret concret que s’exerceix.
EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que impedeixi la creació d’arxius cookie o que s’adverteixi de la mateixa.
Si opta per abandonar el nostre lloc web mitjançant enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat de dits llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre tan sols comunicacions que vostè hagi sol·licitat de rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb allò disposat en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen drets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació AL PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web DEL PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola.
7. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.
FORMULARIS DE CONTACTE
Per a complir la LOPD plenament en els formularis de contacte on es recullin dades personals, i segons informe jurídic de l’AEPD en aquest aspecte, en cada formulari de contacte on el client introdueixi les seves dades, cal afegir una casella tipus “check” que no estigui marcada prèviament i abans del botó d’Enviar, amb un enllaça a la Política de Privacitat.
Exemple:
[ ] Accepto la Política de Privacitat
No s’ha de poder enviar el formulari si no està marcada aquesta casella.
POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades en un fitxer del què n’és responsable DAVID NAVARRETE CAMPS que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar-lo sobre els productes i serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre aquests. L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir en el domicili social de DAVID NAVARRETE CAMPS, situat en la RAMBLA GENERALITAT 44-46 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA.
L’informem també que les dades personals facilitades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.